Träning

Om min syn på hundträning

Min syn på träning bygger på 2 grundpelare

-Det ska vara roligt att träna både för hunden och föraren

-Det ska vara effektiv träning

 

Inom inlärningsteorin menar man att den mest effektiva inlärningen sker när man belönar rätt beteenden. För att straff ska vara effektiva måste de utdelas väldigt snabbt i anslutning till det utförda beteendet och dessutom vara så pass hårda att hunden aldrig kommer att utföra beteendet igen.

 

Att belöna rätt beteenden betyder inte att mina hundar får göra som de vill. Det finns fortfarande gränser. Skillnaden ligger i hur man lär in gränserna. Mina hundar får inte välja själva vad de vill göra men jag försöker att lära dem att göra som jag vill på ett mjukt sätt. Jag brukar också nämna att det finns situationer som gör att det inte blir så mjukt som man har intention till. För det första är vi människor och vi har brister, det händer att vi tappar humöret och det måste få vara så. Vi blir inte bättre om vi håller på och skuldbelägger oss själva och andra för det. Däremot försöker jag att undvika hundarna vid såna tillfällen. För det andra, kan saker hända som gör att vi bara måste ta oss ur eller förhindra en situation. Då får man göra det på bästa sätt.

 

Jag använder mig själv en hel del av klickerträning men jag tycker inte att det är ett måste. Det viktiga är att man lär hunden rätt beteende inte hur man lär in det, under förutsättning att man är snäll mot hunden. Jag anser att en bra hundtränare och en bra instruktör har flera sätt att lära in ett och samma beteende och att man sen kan anpassa efter vilken hund man tränar eller vilken deltagare man har på kurs. En bra hundtränare gör det lätt för sin hund att lyckas, när hunden lyckas tycker den att träningen är rolig och då kommer hundtränaren också tycka att det är roligt.

Det man ska komma ihåg är att om man träningen är effektiv kan man lära en hund i princip vad som helst. Det betyder inte att man bör göra det. Man ska alltid ta hänsyn till hundens ålder och fysiska förutsättnngar. Vidare anser jag att man alltid ska ta hänsyn till om det man försöker lära hunden är etiskt ur hundens perspektiv. Mår den verkligen bra av att lära sig beteendet?

 

Jag tror att det är viktigt att inte vara för principfast och att vara öppen för många åsikter för att utvecklas som hundtränare och instruktör. Även om man inte tränar med samma metoder kan man ofta lära sig något och sen anpassa det till sitt eget sätt att träna. Jag tycker själv att det är bra att träna för olika instruktörer och sedan välja de delar som passar mig bäst och det hoppas jag även att mina kursdeltagare gör. Att bara acceptera allt som en enda instruktör säger utan minsta kritiska förhållningssätt leder inte till utveckling utan man blir som bäst bara en dålig kopia.

Kontaktuppgifter:

 

Email: kontakt@bellbo.se

Telefon: 076 224 81 32

Facebook: https://www.facebook.com/bellbohund/