Assistanshund

Assistanshundsinstruktör

JUnder 2017 gick jag Assistanshundsinstruktörsutbildning vid Hundens Hus i Stockholm och i mars 2018 är jag en av Svenska Brukshundsklubbens certifierade instruktörer på det här området.

 

En assistanshund är en social tjänstehund där ägaren har en funktionsnedsättning och hundens uppgift är att hjälpa sin ägare i vardagen. Det finns olika typer av assistanshundar där ledarhunden och servicehunden är kanske de som man tänker på i första hand. men det finns även alarmerande hundar, signalhundar och psykisk hälsahundar. Jag kan hjälpa dig med utbildningen av servicehund samt psykisk hälsahund.

 

Du kan läsa mer om assistanshundar på Svenska Brukshundklubbens hemsida

 

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller om du vill utbilda din hund till assistanshund!

Kontaktuppgifter:

 

Email: kontakt@bellbo.se

Telefon: 076 224 81 32

Facebook: https://www.facebook.com/bellbohund/